FAQ

Wat is BHV?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Bedrijfshulpverlening is de voorpostfunctie van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. Bedrijfshulpverleners zijn gewone werknemers welke zijn opgeleid tot gediplomeerd BHV’er. Zij weten wat ze moeten doen in geval van brand of calamiteiten. De bedrijfshulpverleners handelen na ongeval of brand, tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen. Denk hierbij aan ongevallen waarbij de bedrijfshulpverleners eerste hulp verlenen bij de slachtoffers, of bij brand een beginnende brand zelf kunnen blussen. Ook hoort evacuatie bij bedrijfshulpverlening, zo kunnen BHV’ers leren hoe zij de aanwezigen bij calamiteiten zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen.

Met bedrijfshulpverlening wordt het geheel aan middelen en maatregelen bedoeld, welke genomen moeten worden op grond van de Arbowet, de Gebruiksvergunning of het Bouwbesluit. Iedere werkgever moet dan ook zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening
– Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken
– Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
– Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in het gebouw
– Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij brand, ongeval of andere calamiteiten.

Is BHV Verplicht?

Ja, binnen elk bedrijf is het volgens de Arbo-wet verplicht deskundige bijstand op het gebied van BHV te hebben geregeld. Afhankelijk van onder andere de grootte van een bedrijf bent u dan ook als werkgever verplicht één of meer werknemers op te leiden tot bedrijfshulpverlener.

Er is een aantal eisen waaraan werkgevers moeten voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze eisen zijn terug te vinden in de Arbo-wet en in het bijbehorende Arbo-besluit. Daar staan tevens de taken en verplichtingen van een BHV’er in omschreven.

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening is het van belang dat de werkgever de volgende stappen onderneemt:

– Risico-inventarisatie en -evaluatie;
– Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
– Aanwijzen van bedrijfshulpverleners;
– Bedrijfshulpverleners opleiden;
– Ontruimingsplan;
– Communicatie;
– Oefeningen.

Waarbij als eisen worden gesteld:

-De organisatie van de BHV en daarmee tevens het aantal BHV-ers, hun opleiding, bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid en de middelen en voorzieningen ten behoeve van de BHV moeten zodanig zijn dat de taakvervulling op het gebied van BHV onder alle omstandigheden gewaarborgd is;
– De werkgever moet de BHV zodanig organiseren dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval de BHV-taken op adequate wijze kunnen worden vervuld en dat na aankomst van (professionele) hulporganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan (de voorpostfunctie);
– Als er risico’s zijn voor de veiligheid of gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving van het bedrijf, dan moeten de betrokken werkgevers zodanige organisatorische maatregelen op het gebied van de BHV nemen, dat de betrokken BHV’ers bij een ongeval over en weer bijstand kunnen verlenen;
– Een goede communicatie en afstemming met de parate externe hulpverleningsorganisaties moet zijn gewaarborgd;
– Als werkgevers voor de uitvoering van hun BHV-taken gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, dan moeten de afspraken daarover schriftelijk worden vastgelegd.

Waarom Bedrijfshulpverlening?

Jaarlijks vinden er op de werkvloer in Nederland rond de 200.000 ongevallen plaats. Helaas zijn er van de 200.000 ongeveer 100 zelfs fataal. De belangrijkste reden om te kiezen voor bedrijfshulpverlening is dan ook uiteraard de veiligheid van medewerkers, bezoekers en klanten. Bij ongevallen of calamiteiten moet er alert gereageerd worden om de aanwezige mensen binnen de onderneming in veiligheid te brengen. Uit onderzoek blijkt ook dat getraind personeel een ontruiming wel tien keer sneller kan doen verlopen dan met ongetraind personeel. Daarbij kunnen BHV’ers snel ingrijpen tot het moment dat de professionele hulpdiensten aanwezig zijn en het over kunnen nemen. Het opleiden van uw personeel tot ervaren BHV’ers is dus van groot belang voor de veiligheid van de aanwezigen en voor een soepel verloop van calamiteiten.
Naast dat bedrijfshulpverlening verplicht is, kunnen ernstige ongevallen of calamiteiten binnen de organisatie grote financiële consequenties met zich meebrengen. Bedrijfshulpverleners welke goed getraind zijn, kunnen bij veel ongevallen snel ingrijpen en erger voorkomen. Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade en financiële consequenties voorkomen. Met een goede BHV organisatie zorgt u ervoor dat problemen op een goede manier worden opgelost.

Wat is een BHV cursus?

Een werkgever is verplicht één of meerdere werknemers op te leiden tot BHV’er. Zo kan een bedrijfshulpverlener in geval van calamiteiten bijvoorbeeld onder andere de aanwezigen evacueren of eerste hulp verlenen.

Tijdens een BHV cursus leren de deelnemers de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening. Na afloop zijn zij in staat daadkrachtig op te treden tijdens ongevallen of calamiteiten. Een BHV cursus kan zowel op uw locatie als op onze locatie worden gegeven.

Berg BHV is een door het NIBHV, NIKTA en het Oranje kruis gecertificeerd opleidingsinstituut. Berg BHV bedrijfshulpverlening verzorgt klantgerichte en op maat gemaakte opleidingen en trainingen. Doordat de trainingen op locatie worden gegeven, sluiten deze altijd goed aan op de specifieke risico’s van een bedrijf of instelling.

De inhoud van een BHV cursus
Na het volgen van deze BHV cursus is de werknemer in staat tot het verlenen van bijstand, waaronder:

• Eerste Hulp; bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels;
• AED; techniek van de AED; toepassing van de AED; de (on)mogelijkheden van de AED;
• Beperking en bestrijding van een beginnende brand; gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand;
• Ontruiming; begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen;
• Communicatie; het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen.

Hoe ziet de inhoud van een BHV cursus eruit?

Een werkgever is verplicht één of meerdere werknemers op te leiden tot BHV’er. Tijdens een BHV cursus leren de deelnemers de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening. Na het volgen van een BHV cursus zijn de deelnemers in staat daadkrachtig op te treden tijdens ongevallen of bij calamiteiten. Een BHV cursus kan zowel op uw locatie als bij ons op locatie worden gegeven.

Berg BHV is een door het NIBHV, NRR Rode Kruis en het Oranje kruis gecertificeerd opleidingsinstituut. Berg BHV verzorgt op maat gemaakte opleidingen en trainingen welke tevens op locatie kunnen worden gegeven. Hierdoor sluiten deze altijd goed aan op de specifieke risico’s van een bedrijf of instelling.

De inhoud van een BHV cursus ziet er als volgt uit:
Na het volgen van deze BHV cursus is de werknemer in staat tot het verlenen van bijstand, waaronder:

• Eerste Hulp; bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels;
• AED; techniek van de AED; toepassing van de AED; de (on)mogelijkheden van de AED;
• Beperking en bestrijding van een beginnende brand; gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand;
• Ontruiming; begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen;
• Communicatie; het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen.

Wat zijn de kosten van een BHV cursus?

Een BHV cursus bij Berg BHV kan zowel bij u op locatie, als op locatie bij ons worden gegeven. De cursussen kunnen op maat worden gemaakt zodat deze altijd goed aansluiten op de specifieke risico’s van het bedrijf. Denk hierbij aan het verschil in risico’s in horecagelegenheden of juist binnen grote kantoorruimtes. Tijdens een cursus BHV leren de deelnemers onder andere vaardigheden met betrekking tot: Eerste hulp, reanimatie (AED), ontruiming (evacuatie) en een goede communicatie tijdens calamiteiten. Om de opgedane kennis van een BHV cursus up-to-date te houden, wordt er aangeraden minimaal eens per jaar de BHV Herhalingscursus te volgen. Zo zorgt u ervoor dat de kennis met betrekking tot bedrijfshulpverlening nooit te ver wegzakt. Wanneer deze kennis goed geoefend is in de praktijk, is het voor BHV’ers gemakkelijk de vaardigheden zelfverzekerd toe te passen wanneer het echt nodig is.

Met een goede BHV organisatie zorgt u ervoor dat problemen op een goede manier worden opgelost.

De cursus kosten zijn:

Opleiding BHV In-company: vanaf € 99,00 excl. BTW per deelnemer (min. 6 deelnemers)

Opleiding BHV Open inschrijving: € 165,00 excl. BTW per deelnemer

Herhaling BHV In-company: vanaf € 85,00 excl. BTW per deelnemer (min. 6 deelnemers)

Herhaling BHV Open inschrijving: € 135,00 excl. BTW per deelnemer

Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en correcties. Typefouten zijn voorbehouden.

Overige cursussen:

Vraag vrijblijvend een offerte voor een BHV cursus aan, hierin staat de (op maat gemaakte) cursus met de bijbehorende prijs.

Berg BHV is een door het NIBHV, NNR, Rode Kruis en het Oranje kruis gecertificeerd opleidingsinstituut.

Verzorgen jullie ook een BHV cursus op locatie?

Ja, het is mogelijk de BHV cursus op locatie te volgen. Een groot voordeel van een BHV cursus op locatie volgen, is dat de deelnemers de kennis en vaardigheden in hun eigen omgeving kunnen oefenen. De specifieke risico’s en gevaren op de werkvloer worden in kaart gebracht, waarna het makkelijker wordt voor de deelnemers om daadkrachtig op te treden als het nodig is. De deelnemers zullen zich tijdens de cursus naar verwachting meer thuis voelen in deze bekende omgeving. Een cursus op locatie zorgt er ook voor dat men de omgeving zal herkennen tijdens daadwerkelijke calamiteiten.

Met een goed opgeleide BHV organisatie zorgt u ervoor dat problemen op de juiste manier worden opgelost. Uit onderzoek blijkt ook dat een getrainde BHV organisatie een ontruiming wel tien keer sneller kan laten verlopen dan ongetraind personeel. Daarbij kunnen BHV’ers daadkrachtig ingrijpen tot het moment dat de professionele hulpdiensten aanwezig zijn en het over kunnen nemen. Het verzorgen van een goede BHV organisatie binnen uw bedrijf is dus van groot belang voor de veiligheid van de aanwezigen en voor een soepel verloop van calamiteiten.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op, of vraag vrijblijvend een offerte aan op deze website.

Wat staat er over BHV in de Arbo-wet?

Als werkgever bent u verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener.

Er is een aantal eisen waaraan de werkgever moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze eisen staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit. Daar staan ook de taken en verplichtingen van de bedrijfshulpverleners in omschreven.

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening moet de werkgever de volgende stappen ondernemen:
• Risico-inventarisatie en -evaluatie;
• Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
• Aanwijzen van bedrijfshulpverleners;
• Bedrijfshulpverleners opleiden;
• Ontruimingsplan;
• Communicatie;
• Oefeningen.

Waarbij als eisen worden gesteld:
• de organisatie van de BHV en daarmee tevens het aantal BHV-ers, hun opleiding, bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid en de middelen en voorzieningen ten behoeve van de BHV moeten zodanig zijn dat de taakvervulling op het gebied van BHV onder alle omstandigheden gewaarborgd is;
• de werkgever moet de BHV zodanig organiseren dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval de BHV-taken op adequate wijze kunnen worden vervuld en dat na aankomst van (professionele) hulporganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan (de voorpostfunctie);
• als er risico’s zijn voor de veiligheid of gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving van het bedrijf, dan moeten de betrokken werkgevers zodanige organisatorische maatregelen op het gebied van de BHV nemen, dat de betrokken BHV-ers bij een ongeval over en weer bijstand kunnen verlenen;
• een goede communicatie en afstemming met de parate externe hulpverleningsorganisaties moet zijn gewaarborgd;
• als werkgevers voor de uitvoering van hun BHV-taken gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, dan moeten de afspraken daarover schriftelijk worden vastgelegd.

Wat is de geldigheidsduur van een BHV diploma?

Een BHV diploma is 1 jaar geldig. Het BHV diploma wordt uitgereikt aan iedere deelnemer die de cursus met goed gevolg af weet te sluiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het reguliere diploma en het exemplaar voor ploegleiders, die de coördinatie tijdens calamiteiten op zich zullen nemen.

BHV diploma behalen
Deelnemers kunnen het BHV diploma behalen door deel te nemen aan de BHV cursus en die met goed gevolg af te sluiten. Ze dienen kenbaar te maken dat ze een goede kennis hebben van wat er dient te gebeuren tijdens bepaalde calamiteiten en daar ook daadwerkelijk naar kunnen handelen. Tijdens de BHV cursus zal de docent bepalen of de deelnemers over voldoende kennis beschikken en in de praktijk in staat zullen zijn om de benodigde handelingen uit te voeren. Indien dit het geval is zullen de deelnemers het BHV diploma uitgereikt krijgen.

Geldigheid BHV diploma
De geldigheid van het BHV diploma bedraagt 1 jaar. Na die tijd dient met de BHV herhalingscursus te volgen, om ervoor te zorgen dat de geldigheid verlengd kan worden. Op die manier zorgt u ervoor dat men goed op de hoogte blijft van de benodigde kennis. Door regelmatig te oefenen met de BHV cursus ontstaat er op den duur een vanzelfsprekendheid, die ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen van calamiteiten tot een minimum beperkt zullen blijven. Het BHV diploma wordt iedere keer verlengd, als de deelnemers aan weten te tonen dat ze nog goed op de hoogte zijn van de benodigde kennis.

 

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening moet de werkgever de volgende stappen ondernemen:
• Risico-inventarisatie en -evaluatie;
• Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
• Aanwijzen van bedrijfshulpverleners;
• Bedrijfshulpverleners opleiden;
• Ontruimingsplan;
• Communicatie;
• Oefeningen.

Waarbij als eisen worden gesteld:
• de organisatie van de BHV en daarmee tevens het aantal BHV-ers, hun opleiding, bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid en de middelen en voorzieningen ten behoeve van de BHV moeten zodanig zijn dat de taakvervulling op het gebied van BHV onder alle omstandigheden gewaarborgd is;
• de werkgever moet de BHV zodanig organiseren dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval de BHV-taken op adequate wijze kunnen worden vervuld en dat na aankomst van (professionele) hulporganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan (de voorpostfunctie);
• als er risico’s zijn voor de veiligheid of gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving van het bedrijf, dan moeten de betrokken werkgevers zodanige organisatorische maatregelen op het gebied van de BHV nemen, dat de betrokken BHV-ers bij een ongeval over en weer bijstand kunnen verlenen;
• een goede communicatie en afstemming met de parate externe hulpverleningsorganisaties moet zijn gewaarborgd;
• als werkgevers voor de uitvoering van hun BHV-taken gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, dan moeten de afspraken daarover schriftelijk worden vastgelegd.

Zijn de BHV cursussen volgens het NIBHV?

Berg BHV bedrijfshulpverlening is een door het NIBHV, NNR, Rode Kruis en het Oranje Kruis gecertificeerd opleidingsinstituut.

Berg BHV biedt naast de BHV cursussen ook de volgende cursussen aan:

BHV Opleidingscursus

De BHV Cursus is bedoeld voor bedrijven die een deel van het personeel wil laten opleiden tot bedrijfshulpverlener. Na deze BHV cursus is het voor de werknemers mogelijk effectief op te treden bij calamiteiten. BHV (bedrijfshulpverlening) is bedoeld om letsel en schade van werknemers en derden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken .

De term “bedrijfshulpverlening” wordt gebruikt sinds de invoering van het “Koninklijk Besluit Bedrijfshulpverlening” (januari 1994). Inmiddels is het “Koninklijk Besluit Bedrijfshulpverlening” opgenomen in de Arbo-wet.

BHV Herhalingscursus

Er wordt aangeraden deze cursus minimaal eens per jaar te herhalen om de opgedane kennis paraat te houden. Door ervoor te zorgen dat de kennis rondom BHV niet te ver wegzakt, zal de BHV organisatie zelfverzekerd en daadkrachtig kunnen optreden bij calamiteiten. Het diploma van de BHV cursus is 1 jaar geldig, maar kan met iedere herhalingscursus worden verlengd.

EHBO Cursus

Met een EHBO cursus zorgt u ervoor dat er altijd iemand aanwezig is die eerste hulp kan verlenen bij een ernstig ongeval. De EHBO cursus wordt daarbij door veel medewerkers gezien als een nuttige toevoeging op hun beschikbare kennis, waar ze zowel op de werkvloer als daarbuiten wat aan zullen hebben.

EHBO Herhalingscursus

Door de EHBO herhalingscursus minimaal 1 keer per jaar te volgen, zorgt u ervoor dat de opgedane kennis goed in het hoofd blijft zitten. Mocht deze kennis nodig zijn bij een ernstig ongeval, dan kan de deelnemer daadkrachtig optreden en weet hoe hij moet handelen.

AED & Reanimatiecursus

Tijdens de AED en reanimatiecursus leren de deelnemers hoe zij moeten handelen bij een ernstig ongeval. Zij leren goed om te gaan met een AED en leren deze op de juiste manier in te zetten bij een reanimatie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan op deze website. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat voor BHV diploma krijg ik?

 Wanneer de BHV cursus gevolgd is en door de deelnemer met goed gevolg af is gesloten, zal de deelnemer aansluitend het BHV diploma ontvangen. De deelnemers dienen tijdens de BHV cursus kenbaar te maken dat zij een goede kennis hebben van wat er dient te gebeuren tijdens bepaalde calamiteiten en daar ook daadwerkelijk naar kunnen handelen. Tijdens de BHV cursus zal de docent bepalen of de deelnemers over voldoende kennis beschikken. Indien dit het geval is zullen de deelnemers het BHV diploma uitgereikt krijgen, samen met een BHV pas die ze bij zich dienen te dragen.

De geldigheid van het BHV diploma bedraagt 1 jaar. Om ervoor te zorgen dat de geldigheid verlengd kan worden, wordt er aangeraden minimaal eens per jaar de BHV herhalingscursus te volgen. Het BHV diploma wordt na iedere herhalingscursus verlengd als de deelnemers weer goed op de hoogte zijn van de benodigde kennis.