Brancheprotocol voor EHBO- en BHV cursussen

Zoeken

Brancheprotocol voor EHBO- en BHV cursussen

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om een BHV cursus te volgen!
Voor EHBO- en BHV cursussen is er een landelijk protocol opgesteld om EHBO- en BHV cursussen te kunnen geven in de nieuwe 1,5 meter samenleving.
Dit landelijk protocol is opgesteld door het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de brancheorganisatie BVBN.

 

Brancheprotocol samengevat

Doelstelling van het protocol is om veilig te kunnen herstarten met het praktijkonderwijs van BHV- EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM richtlijnen.

Uitgangspunten

 • De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.
 • De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.
 • Dit protocol stelt een kader op hoofdlijnen. Opleidingsinstituten en instructeurs conformeren zich hieraan, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau.
 • De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche
  van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen blijven van kracht.
 • De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten

 Download branceprotocol

 

Gezondheidscheck voor aanvang

Voor aanvang van de BHV Cursus vragen wij alle deelnemers om een gezondheidscheck. Dit is een gezondheidscheck dat is opgesteld door het RIVM en dat wordt toegepast bij alle contactberoepen. De gezondheidscheck sturen wij naar alle deelnemers toe.

 • Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, is het niet mogelijk de BHV cursus te volgen en kun je contact met ons opnemen voor een nieuwe datum.

Maatregelen tijdens de BHV cursus

MAATREGELEN OM VERSPREIDING TE VOORKOMEN

 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Houd 1,5 meter afstand.


ALGEMENE MAATREGELEN

 • Maximaal 8 deelnemers en 6m2 per persoon. Er is dan op alle locaties ruimte om voldoende afstand van elkaar te houden.
 • De instructeur zet namens de deelnemer een handtekening van aanwezigheid op de presentielijst.
 • Alle leer- en oefenmiddelen worden voortdurend gedesinfecteerd.


EERSTE HULP

 • Elke deelnemer heeft een eigen EHBO verbandsetje om te oefenen.
 • Er zijn extra reanimatiepoppen beschikbaar.
 • Borstcompressies worden gegeven met nitril handschoenen aan.
 • Tijdens de COVID-19 gelden bij een daadwerkelijke reanimatie aangepaste richtlijnen. Wij informeren de deelnemers hierover.
 • Handelingen worden zoveel op een alternatieve manier gedaan.


BRANDBESTRIJDING/ONTRUIMING

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Alle blusmiddelen worden klaargezet, de blusgrepen worden ontsmet en voor wie wil zijn er nitril handschoenen beschikbaar.
 • Table-Top oefeningen wordt door één persoon uitgevoerd op aanwijzing van andere deelnemers.

 

BHV in company

Ook bij een BHV in company cursus is het van groot belang dat we gezamenlijk de gestelde richtlijnen en maatregelen kunnen hanteren. Hierbij doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van onze opdrachtgevers én deelnemers. In het belang van onze gezamenlijke veiligheid en gezondheid vertrouwen wij daar ook op. Naast de algemene aandachtspunten die eerder zijn genoemd, hebben we een aantal aanvullende punten.

 • De locatie waar getraind zal worden moet zo ingericht zijn dat de deelnemers en instructeurs 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • De opdrachtgever dient algemene hygiënemaatregelen te treffen en de deelnemers dienen zich daaraan te conformeren.
 • Wanneer onze instructeur de situatie, locatie en/of de omstandigheden niet veilig genoeg acht, behoudt hij/zij het recht om de training ter plekke (in overleg) te annuleren. De training zal in overleg met de opdrachtgever opnieuw worden ingepland.
 • De instructeur zal zelf zijn eigen lunch meenemen
logo