Opleiding BHV kinderopvang

Zoeken

Waarom een BHV-cursus Kinderopvang?

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) is door de Eerste en Tweede kamer definitief aangenomen en is per 1 januari 2018 van kracht. Vanaf 1 januari 2018 geldt de eis dat op iedere kinderopvanglocatie tijdens de openingsuren minimaal één volwassene aanwezig dient te zijn die beschikt over een geldig en geregistreerd ‘kinder-EHBO’ certificaat of diploma. De Wet IKK adviseert kinderopvangorganisaties om nieuwe medewerkers direct te scholen als BHV’er en uit te rusten met een certificaat Eerste Hulp aan baby’s en kinderen.

Om ervoor te zorgen dat men niet twee losse cursussen hoeft te volgen is er een BHV-cursus Kinderopvang ( mogelijke i.c.m. e-learnin) in het leven geroepen door het Rode Kruis (deze cursus is goedgekeurd door de Rijksoverheid). De cursus is geheel toegespitst op eerste hulp gevallen bij baby’s en kinderen, maar ook op het bestrijden van brand met de nadruk op het ontruimen van een kinderopvanglocatie bij een mogelijke melding.

Voor wie is de BHV-cursus Kinderopvang bedoeld?

De opleiding BHV Kinderopvang is bestemd voor personen die werkzaam zijn op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, kinderopvanglocatie, basisscholen, etc.

Inhoud BHV-cursus Kinderopvang

Tijdens de cursus leert u hoe u een kind in veiligheid kunt brengen indien een ontruiming noodzakelijk is, maar ook hoe u een beginnende brand kunt blussen. Daarnaast leert men ook de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen bij baby’s en kinderen in de volgende gevallen:

Verlenen van (levensreddende) Eerste Hulp
 • Het slachtoffer in een noodsituatie verplaatsen
 • Verkennen wat er is gebeurd
 • Geruststellen
 • Voor deskundige hulp zorgen

 

Vaardig in de verlening van de eerste hulp:
 • Stoornis in het bewustzijn
 • Stoornis in de ademhaling
 • Stoornis in de bloedsomloop
 • Uitwendige bloedingen, huidwonden en bloedneus
 • Shock
 • Reanimeren & AED bedienen (inclusief kinderreanimatie);

 
Eerste Hulp verlenen bij:
 • Uitwendige verwondingen
 • Brandwonden
 • letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Oogletsels
 • nek-, wervel- en hoofdletsel
 • verslikking
 • verdrinking
 • vergiftiging en co-vergiftiging
 • insectensteek en tekenbeet
 • voorwerp in het oor of de neus
 • tand eruit, afgebroken, los of door de lip
 • medische noodsituaties (koorts en koortsstuipen, kortademigheid en ernstige allergie)

 

Beperken en bestrijden van Brand:
 • Gebruiken van Veiligheidsvoorzieningen
 • De functies van preventie en voorzieningen kennen
 • De branddriehoek kennen en toepassen
 • Weten hoe de ontwikkeling van brand werkt
 • Kennis van de kleine blusmiddelen

 

Ontruiming:
 • Begeleiden van een ontruiming
 • Veiligheidsmiddelen op de juiste manier gebruiken
 • Kennen het ontruimingsplan
 • Weten de vluchtroutes in het object
 • Toepassingsmogelijkheden van de vluchtmiddelen

 

Communicatie:
 • Op de juiste wijze melden van incidenten
 • Hoe wordt er binnen het bedrijf gecommuniceerd
 • Informatie aan de externe hulpverleningsdiensten
 • Kennis van communicatiemiddelen bij hulpverlening

 

U oefent de vaardigheden op en met uw medecursisten in groepen van maximaal 12 personen. De trainer controleert ook of alle handelingen correct worden uitgevoerd. Zo zorgen wij ervoor dat u een veilige werkplek te creëert en bij calamiteiten adequaat hulp kunt verlenen!

Na de cursus BHV Kinderopvang bent u in staat om adequaat en verantwoord te handelen bij een incident. Daarnaast heeft u 1 jaar lang onbeperkt toegang tot de e-learning, zodat u ook na de praktijkdag de informatie nog eens rustig na kunt kijken.

Certificering

Na afloop van de online cursus ontvangt u, bij een goed gevolg, een bewijs van deelname en toegangsbewijs voor de klassikale cursus. Na afloop van de klassikale cursus ontvangt u, bij een goed gevolg, een geregistreerd certificaat BHV Eerste Hulp aan baby’s en kinderen goedgekeurd door de Rijksoverheid.

BHV-cursus Kinderopvang open inschrijving

U kunt zich  inschrijven voor de cursus BHV Kinderopvang .

BHV-cursus Kinderopvang in-company

Een BHV-cursus Kinderopvang op uw eigen locatie is ook mogelijk. Natuurlijk op een dag en tijdstip die u het beste uitkomen. De voordelen?

 • Cursisten oefenen in hun eigen werkomgeving;
 • Cursisten hebben geen reistijd.

Het is ook mogelijk om alleen het onderdeel Kinder EHBO te volgen en zo het IKK erkende certificaat Eerste hulp aan kinderen van het Rode Kruis te behalen.

Wij verzorgen voor u het complete pakket zodat u over gecertificeerde BHV’ers kunt beschikken.

Tijdens onze 1-daagse basiscursus BHV kinderopvang i.c.m. e-learning 2 daagse BHV Kinderopvang basiscursus leert u zelfstandig handelen in praktijksituaties. U oefent de onderstaande vaardigheden in diverse scenario’s en rollenspellen:


 

Voor het volgen van de BHV kinderopvang opleiding is geen vooropleiding benodigd!

 

De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van de vorm

 

BHV Kindergopvang 2 dagen

 

Elke training Inclusief:
 • Indeling: 2 dagen
 • Tijdsduur: 16 uur
 • Certificaat: Rode kruis  certificaat en pas
 • Inclusief: Alle opleidingsmaterialen & boek
 • Vervolg: Jaarlijkse herhaling

 Kosten:

In-company: Op aangvraag (min. 6 deelnemers)

Open inschrijving 2 dagen: € 190,00 excl. BTW per deelnemer

 

BHV Kindergopvang 1 dag en e-learning 4-6 uur

 
 • Indeling: 1 dag & 4 -6 uur e-learning
 • Tijdsduur: 8 uur praktijk
 • Certificaat: Rode kruis  certificaat en pas
 • Inclusief: Alle opleidingsmaterialen & e-learning
 • Vervolg: Jaarlijkse herhaling

 Open inschrijving 1 dag en e-learning: € 127,00 excl. BTW per deelnemer Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en correcties. Typefouten zijn voorbehouden.

Tevens verzorgen wij ook BHV opleidingen/herhaling in het Pools

logo